Aristoteles - Retorik Kitabı'nın Özeti - Kitapozet.Net
Aristoteles - Retorik

Aristoteles – Retorik

Sadece Antik Yunan’ın değil, bütün bir felsefe tarihinin en önemli filozofların başında gelen “Aristoteles“in günümüze ulaşan en önemli eserlerinden “Retorikİş Bankası Kültür Yayınları‘nın Hasan Ali Yücel Klasikler dizisinden yeni bir baskı yaptı. Eseri dilimize Yunanca aslından Ari Çokona çevirmiş. Retorik’in özetine geçmeden önce Aristoteles kimdir kısaca göz atalım.

Milattan önce 384 ile 323 yılları arasında yaşayan Yunanlı bilim adamı ve filozof Aristoteles, bir başka büyük filozof Platon’un öğrencisiydi. Aristoteles aynı zamanda Büyük İskender’in de öğretmeniydi. Aristoteles’in etkisi Rönesans, Reform ve Aydınlanma dönemine kadar uzanmıştır. Filozofun biyoloji, fizik, kimya, psikoloji, etik, mantık, metafizik, şiir, bilim felsefesi ve siyaset kuramı hakkında günümüze ulaşan yazılarının her biri kendi alanlarında kaynak metin olarak görülmekte ve kurucu metinler olarak değerlendirilmektedir.

Retorik’in Özeti:

Antik Yunan’da sosyal hayat ve siyasi arenada eğitim, güzel konuşmayı da kapsamakta idi. Aristoteles de kurucusu olduğu Lykeion okulunda retorik üzerine dersler vermiş, bu derslerdeki anlatımları üzerinden kitaplar yazmıştır. Aristoteles’in bu konudaki en bilinen eseri de Retorik isimli bu çalışmasıdır. Güzel konuşma ve insanlara hitap etmenin bir sanat olduğunu ifade eden Aristoteles bu eserinde retorikin tanımını, türlerini ve ögelerini belirterek örneklemelerle başarılı bir söylemin nasıl hazırlanması gerektiğini anlatıyor okuyuculara. Felsefe ve felsefe bilimine merak duyanların zevkle okuyacağı türden bir kitap Retorik.

İyi okumalar diliyoruz.

Mesaj Yazabilirsiniz

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır


*