Binot TYT Kimya Soru Bankası PDF - Kitapozet.Net

Binot TYT Kimya Soru Bankası PDF

Binot TYT Kimya Soru Bankası ulusal ve evrensel gelişmeler ışığında, çağdaş öğrenme ve ölçme değerlendirme yaklaşımları göz önüne alınarak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan en son Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programı çerçevesinde hazırlanmış.

Binot TYT Kimya Soru Bankası, öğrencilerin üniversite sınavına bilinçli ve düzenli bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olacak bir kaynak kitap olup alanında uzman bir öğretim kadrosu tarafından hazırlanmış. Kitapta yer alan tüm sorular yeni üniversite giriş sınavı müfredatının tamamını kapsayan özgün so­rulardan oluşmakta.

Binot TYT Kimya Soru Bankası’nda tüm testler bilimsel veriler dikkate alınarak kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru aşamalı bir sistemle ele alınmış. Öğrencileri üniversite hedefine adım adım götürecek, soru çözme ve bolca pratik yapma ihtiyacını karşılayacak, eksikliklerin telafi edilmesine olanak sağlayacak olan bu kaynak kitabın üniversite sınavına hazırlanmada eksiksiz kaynak olacağını düşünüyoruz.

Kitabı yayınevinin internet sitesinin yer aldığı bu linkten temin edebilirsiniz.

.

SORU BANKASINDA YER ALAN KONULAR ŞU ŞEKİLDE:

ÜNİTE 1

 • Simyadan Kimyaya
 • Madde ve Özellikleri
 • Kimyanın Uğraş Alanları
 • Kimyanın Sembolik Dili
 • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

ÜNİTE 2

 • Dalton Atom Modeli
 • Thomson Atom Modeli
 • Rutherford Atom Modeli, İzotop
 • Bohr Atom Modeli , Modern Atom Modeli
 • Atomun Yapısı
 • Periyodik Sistem

ÜNİTE 3

 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
 • Güçlü Etkileşimler
 • Bileşiklerin İsimlendirilmesi
 • Zayıf Etkileşimler
 • Güçlü ve Zayıf Etkileşimler
 • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

ÜNİTE 4

 • Maddenin Halleri
 • Katıların Özellikleri, Amorf ve Kovalent Katılar
 • İyonik, Moleküler, Metalik Katılar
 • Sıvıların Genel Özellikleri, Viskozit
 • Buhar Basıncı, Kaynama, Bağıl Nem
 • Gazlar
 • Gazlar, Plazma
 • Hal Değişimleri

ÜNİTE 5

 • Su ve Hayat
 • Çevre  Kimyası
 • Doğa ve Kimya

ÜNİTE 6

 • Kütlenin Korunumu Kanunu, Sabit Oranlar Kanunu
 • Sabit Oranlar Kanunu
 • Katlı Oranlar Kanunu
 • Kimyasal Tepkimeler ve Denklemleri
 • Tepkime Türleri (Yanma, Çözünme – Çökelme)
 • Tepkime Türleri (Asit –  Baz)
 • Tepkime Türleri (Asit –  Baz, Analiz, Sentez)
 • Mol Kavramı
 • Denklemli Miktar  Geçişleri,Artık Madde Problemleri
 • Formül Bul ma, Yüzde Verim Problemleri
 • Kimya Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar

ÜNİTE 7

 • Karışımların Sınıflandırılması
 • Homojen  Karışımlar (Çözünme Süreci)
 • Homojen Karışımlar (Çözünme  Süreci, Çözünürlük)
 • Homojen Karışımlar, % Derişim
 • Derişim Birimleri
 • Koligatif Özellikler
 • Ayrıştırma  ve Saflaştırma Teknikleri
 • Karışımlar

ÜNİTE 8

 • Asit ve Bazları Tanıyalım
 • Asit ve Bazların Tepkimeleri
 • Hayatımızda  Asitler ve Bazlar
 • Asit ve Bazların Yararları ve Zararları
 • Tuzlar
 • Asitler, Bazlar ve Tuzlar

ÜNİTE 9

 • Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
 • Gıdalar
 • Yenilebilir Yağlar
 • Kimya Her Yerde

 

Binot Yayınlarının TYT Kimya Soru Bankası ile ilgili sorularınız, görüşleriniz ve önerileriniz için bu link aracılığıyla bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Mesaj Yazabilirsiniz

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır


*