Finans – Ücretsiz PDF Kitap Özetleri – PDF Kitap

Mehmet Nuri Salur – İşletmelerde Finansal Başarısızlık Tahmini ve Yapay Sinir Ağları Modelinin Kullanımı-Borsa İstanbul

1 Şubat 2019 admin 0

Üç bölümden oluşan çalışmamızın birinci bölümünde finansal başarısızlık kavramı açıklanarak finansal başarısızlığa neden olan işletme içi ve işletme dışı nedenler açıklanarak finansal başarısızlığı önleme yollarına değinilmiştir. İkinci bölümünde, finansal başarısızlık tahmininde kullanılan modellere ve yapılan çalışmalara değinilmiştir. Bu modeller de Daha fazla