Sosyoloji arşivleri - Ücretsiz PDF Kitap Özetleri - PDF Kitap

Evren Balta – Tedirginlik Çağı

13 Ekim 2019 admin 0

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olan “Evren Balta“nın “Tedirginlik Çağı” isimli çalışması İletişim Yayınları’ndan çıktı. Evren Balta kimdir kısaca tanıyalım. Ankara doğumlu olan Balta, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ndeki lisans eğitiminin ardından ODTÜ Sosyoloji’de yüksek lisansını tamamlamış. Daha sonra Amerika Birleşik Devletlerine giden yazar Columbia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde bir yüksek lisans daha yapmış. 2007 yılında ise yine ABD’de City University of New York, The Graduate Center’da siyaset bilimi üzerine tümünü oku

Catherine Mayer – Cinsiyet Eşitliği Dünyayı Nasıl Kurtaracak

21 Eylül 2019 admin 0

“Catherine Mayer“in “Cinsiyet Eşitliği Dünyayı Nasıl Kurtaracak” isimli çalışması İletişim Yayınları’ndan çıktı. Kitabı dilimize Barış Cezar çevirmiş. Catherine Mayer kimdir, eserleri nelerdir kısaca bir hatırlayalım. Catherine Mayer, esasen gazeteci, bir süre gazetecilik yaptıktan sonra kadın hakları mücadelesinin ön saflarında yer almış. Halen İngiltere’de Kadınların Eşitlik Partisi’nin Genel Başkanlığını da yürütmekte. Catherine Mayer 1961 yılında Amerika’da doğmuş ve aslen Amerikalı. Çocukluğunda ailesi ile birlikte İngiltere’ye yerleşmiş ve İngiliz vatandaşlığına geçmiş. Sussex Üniversitesi İngiliz Edebiyatı Bölümünde lisans tümünü oku

Feyzan Erkip – Piyasa Yapmanın Yeni Yüzleri – AVM’ler Sokaklar Kentler

12 Temmuz 2019 admin 0

“Feyzan Erkip“in “Piyasa Yapmanın Yeni Yüzleri – AVM’ler Sokaklar Kentler” isimli çalışması İletişim Yayınları tarafından basıldı. Yazarımızı kısaca tanıtırsak, Feyzan Erkip 1957 yılında Denizli’de doğmuş. Adana, Niğde, Mardin ve Çorum illerinde yaşamış. 1974 yılında Ankara’ya yerleşmiş. Lisans eğitiminde ODTÜ İşletme Bölümü’nde, doktora derecesini ise ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden almış. Halen Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Akademik ilgi alanları olan kentsel kamusal alanlar, tüketim mekânları ve tümünü oku

Marc Auge – Unutma Biçimleri

27 Haziran 2019 admin 0

Fransız antropolog “Marc Auge” nin “Unutma Biçimleri” isimli kitabı Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı. Kitabı dilimize Mehmet Sert çevirmiş. “Alışılagelmiş kuramsal antropolojik etnografik söylemin ötesinde bir kitap denilmiş” Unutma Biçimleri için tanıtım bülteninde. Ve ilave edilmiş “Yaşamı anlatı olarak kuran bellekte içkin olarak bulunan unutmadan Afrika kabilelerinde ki ayin deneyimleri sonrası yaşanan unutmaya varıncaya kadar unutma biçimleri insan zihninde karanlık tarafına kısa bir yolculuk yapmak isteyenler için” Unutmak, hem toplum hem de birey için bir zorunluluktur. tümünü oku

Mehmet Yusuf Yahyagil – Küreselleşme Girdabında Kültür

26 Haziran 2019 admin 0

Profesör Doktor “Mehmet Yusuf Yahyagil“in “Küreselleşme Girdabında Kültür” isimli çalışması Yeditepe Üniversitesi Yayınevi’nden çıktı. Kitabın alt başlığı “Modern Zamanlarda Mutluluk Arayışı” Prof.Dr.Mehmet Yusuf Yahyagil halen Yeditepe Üniversite’sinde Örgüt Kültürü Kültürlerarası Yönetim Değerler ve Araştırma Yöntem Bilimi konularında dersler veriyor. Prof.Dr.Mehmet Yusuf Yahyagil’in biyografisindeki ilginç bir noktaya da değinelim. Hayatta en büyük işteği orkestra şefliği ve kompozitör olmakmış. Nitekim sınavlara girip başarılı olmuş. Ama maddi imkansızlıklar nedeniyle bu isteğinden vazgeçmek zorunda kalmış ve sosyal bilimlere yönelmiş. Kitaba tümünü oku

Sevgi Uçan Çubukçu – Türkiye’de Kadın ve Toplumsal Cinsiyet

9 Haziran 2019 admin 0

“Sevgi Uçan Çubukçu“nun derlediği “Türkiye’de Kadın ve Toplumsal Cinsiyet” isimli çalışma Derlem Yayınları’ndan çıktı. Kitabın alt başlığı  ‘Deneyim Hafıza Politika’. Sevgi Uçan Çubukçu 2017 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştı. Doçent Doktor olan Çubukçu kitabının İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programında tez danışmanı olduğu öğrencileri ile Feminist Teoriler ve Feminist Teori Okumaları derslerini almış olan lisans ve yüksek lisans tümünü oku

Ferdinand Tönnies – Cemaat ve Cemiyet

31 Mayıs 2019 admin 0

  Alman düşünür ve yazar “Ferdinand Tönnies” in “Cemaat ve Cemiyet” isimli eseri Vakıfbank Kültür Yayınlarından çıktı. Kitabın çevirisini Emre Güler yapmış. Cemaat ve Cemiyet’te yazarımız topluluk ile toplum kavramlarını karşılaştırmalı olarak ele alıyor. Ferdinand Tönnies cemaatin temel irade ile şekillenip inanç ve örf tarafından geliştirildiğini, cemiyetin ise akılcı irade vasıtasıyla uzlaşmaya dayalı olduğunu, yasalarla da koruma altına alındığını vurguluyor. Günümüzden 130 yıl önce kaleme alınan çalışma iç içe geçen üç kitaptan oluşuyor. Birinci kitapta tümünü oku

İrfan Özet – Fatih Başakşehir

30 Mayıs 2019 admin 0

“İrfan Özet“in “Fatih Başakşehir” isimli çalışması İletişim Yayınları’ndan çıktı. Yazarımız İrfan Özet 1980 yılında İzmir’in Bornova ilçesinde doğmuş. İlk ve orta ve lise eğitimini İzmir’de çeşitli okullarda almış. Üniversite eğitimine 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünde devam etmiş ve 2002 yılında buradan mezun oldu. Dumlupınar Üniversitesinde Sosyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans (2004-2007 ),Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda ( 2012-2018 ) doktora eğitimini tamamlamış. İrfan Özer halen öğretmen olarak görev yapmaktadır. “Fatih Başakşehir”ın alt tümünü oku