Türk Klasikleri arşivleri - Ücretsiz PDF Kitap Özetleri - PDF Kitap

Mizancı Murat – Turfanda Mı Yoksa Turfa Mı

25 Temmuz 2019 admin 0

İş Bankası Kültür Yayınları Türk Edebiyatı klasiklerini günümüz Türkçe’siyle yayınlamayı sürdürüyor. Son olarak “Mizancı Murat“ın “Turfanda Mı Yoksa Turfa Mı” isimli eseri yayınlandı. Mizancı Murat kimdir diye merak edenlere kısaca tanıtalım. Mizancı Murat 1854 yılında Dağıstan’da doğmuş. Mizancı lakabını çıkardığı dergiden alıyor. Jön Türk hareketi içindeyken Mizan isimli bir gazete çıkarıyor ve hayli etkili oluyor. Hatta dönemin baskıcı yönetiminin tehditleri karşısında yurt dışına kaçtığında Paris’te, Kahire’de ve Cenevre’de de aynı gazeteyi ısrarla çıkarıyor. Bu durumda tümünü oku

Safveti Ziya – Salon Köşelerinde

17 Temmuz 2019 admin 0

İş Bankası Kültür Yayınları Türk Edebiyatı Klasikleri Dizisinden yeni bir kitap yayınladı. Kitap “Safveti Ziya“nın “Salon Köşelerinde” isimli kitabı. 1875 İstanbul doğumlu olan Safveti Ziya, Serveti Fünun Edebiyat Topluluğuna mensup roman, öykü ve oyun yazarı. Tanzimat döneminin maliye ve evkaf nazırlarından olan Musa Safveti Paşa’nın torunu ayrıca, Madenler (eski ismiyle Maadin) Müdürü Ahmet Ziya Bey’in de oğlu. 1892 yılında Mektebi Sultani’yi bitirmiş. Hariciye Nezareti’nde bir süre kâtip olarak çalışmış, daha sonra Cumhuriyet döneminde teşrifat umum tümünü oku