Eric Ormsby - Gazali İslamın Dirilişi - Kitapozet.Net

Eric Ormsby – Gazali İslamın Dirilişi

Amerikalı İslam Tarihçisi “Eric Ormsby“nin “Gazali İslamın Dirilişi” isimli çalışması Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından yayımlandı. Türkiye’de ilk kez basılan kitabı dilimize İsmail Hakkı Yılmaz çevirmiş. Yazarımız Eric Ormsby’i kısaca tanıyalım.

Eric Ormsby, Amerikalı İslam Tarihçisi. 1941 yılında Atlanta’da doğmuş. Önce Arapça sonra da Türkçe öğrenerek lisans eğitimini Pennsylvania Üniversitesi Ortadoğu Çalışmalarında tamamlamış. Daha sonra da Klasik İslam düşüncesi ve ilahiyatı üzerine yoğunlaşmış ve bunun üzerine Princeton Üniversitesi Yakındoğu Çalışmaları Merkezinde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış. Tüm bunların yanısıra Almanya’da Tübingen Üniversitesinde İbranice eğitimi ayrıca yine Almanya’da Rutgers Üniversitesinde kütüphanecilik eğitimi almış. Kütüphaneci olarak Amerika’daki bazı üniversitelerde küratör ve direktör olarak çalışmış. McGill Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkezinde uzun yıllar profesörlük ve bölüm başkanlığı yapmış. İslam düşüncesine ilişkin bir çok kitap, makale ve şiir kitapları bulunmakta.

Gazali İslamın Dirilişinde, Eric Ormsby Gazali’nin hayatını fikirlerini ve ardında bıraktığı entelektüel mirasa yakından bakarken bir taraftan da Ortaçağ İslam düşünce geleneğini yakından inceliyor. İslam düşünce tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Ebu Hamid El Gazali’nin 1058-1111 yılları arasındaki yaşamından kesitler sunuyor. Yani İslam coğrafyasında Büyük Selçuklu Devleti’nin hüküm sürdüğü yıllarda. Çok genç yaşlardan itibaren Bağdat’taki Nizamiye Medresesi’nde verdiği derslerle dönemin bütün alimlerinin dikkatini çeken, yazdığı eserlerle İslam Fıkhına çok önemli katkılar sunan Gazali hayatının son bölümünü gönüllü sürgünde geçiriyor. Eric Ormsby’nin bu çalışması Ortaçağ İslam düşünce geleneğini ve Gazali’nin hayatını merak edenlerin beğeniyle okuyacağı bir kitap.

İyi okumalar diliyoruz.

Mesaj Yazabilirsiniz

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır


*