Erkan Göksu - Türk Hükümdarlık Sanatı Kitabının Özeti - Kitapozet.Net
Erkan Göksu - Türk Hükümdarlık Sanatı

Erkan Göksu – Türk Hükümdarlık Sanatı

Profesör Doktor “Erkan Göksu“nun “Türk Hükümdarlık Sanatı” isimli kitabı Kronik Kitap’tan yeni bir baskı yaptı. Kitabın tam adı “Kutadgu Bilig’e Göre Türk Hükümdarlık Sanatı“. Kitabın özetine geçmeden önce Prof.Dr.Erkan Göksu kimdir kısaca tanıtalım.

Profesör Göksu, bütün akademik kariyerini Genel Türk Tarihi ve daha ziyade Selçuklu Tarihi üzerine inşa etmiş bir bilim insanı. 1976 yılında Malatya’da doğmuş. Orta öğrenimi Malatya’da üniversiteyi ise Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamlamış. 1999 yılından itibaren Kırıkkale Üniversitesinde çalışmaya başlayan Erkan Göksu 2004 yılında Türk Kültüründe Silah konulu tez ile yüksek lisansını,  2008 yılında da Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında doktorasını tamamlamış. 2013 yılında doçent, 2019 yılında da profesör olan Erkan Göksu halen Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde görev yapmaktadır. Başlıca eserleri: Türk Savaş Sanatı, Berzem, Bilge Vezir: Nizamülmülk, Gazneliler Ravzatu’s-Safâ, Okla Yükselen Millet , Türk Hükümdarlık Sanatı, Türk Kültüründe Silah, Selçuklu’nun Mirası Gulâm ve Iktâ, Çocuklar İçin Kutadgu Bilig, Selçuklular.

Türk Hükümdarlık Sanatı’nın Özeti:

Kutadgu Bilig ismini bir çoğumuz lise yıllarımızda Edebiyat derslerinde duymuşuzdur. Anlamı Mutluluk Veren Bilgi olan Kutadgu Bilig kelimesinin anlamından başlıyor bizi aydınlatmaya Erkan Göksu Hoca. Gerçek anlamının “kut sahibi kılmak, kut’a ulaşmak” fiilinden geldiğini belirtiyor. Anlamının ise “siyasi hakimiyet, otorite bilgisi, devlet kılan yapan bilgi, devletli olma, devleti idare etme bilgisi” olduğunu anlatıyor. O dönemim sosyal ve siyasal yapısı ile Kutadgu Bilig’in yöneticiliği ve hükümdarlığından yola çıkarak hangi devirde ve nerede olursa olsun iyi ve başarılı bir yöneticinin nasıl olması gerektiği ince ince işlenmiş kitapta. Başka ilginç bir özellik ise kitabı okurken ve iyi bir idarecinin vasıflarını düşünürken günümüz idarecilerini de bu özellikler üzerinden incelememizi ve onların zaaflarını net bir şekilde görebilmemizi, devlet yönetimindeki en önemli payın adalete verildiği, ekonomi ve ordunun güçlü olması için önce adaletin sağlam ve güçlü olması gerektiğini ifade ediliyor kitapta.

Tanıtım Yazısı:

Kitabın tanıtım yazısında şu ifadelere yer verilmiş. “Türk devlet tasavvurunda hâkimiyetin menşei ve meşruiyeti nasıl tanımlanıyordu? İlk Türk devletlerindeki hâkimiyet anlayışı nasıldı? Merkeziyetçi devlet anlayışıyla ne amaçlanıyordu? Türk hükümdarlarının genel özellikleri neydi? Fârâbî ve Nizâmü’l-mülk’e göre bir hükümdarda olması gereken özellikler nelerdi? Kutadgu Bilig, Türk hükümdarlık sanatına dair neler söylüyor? Türk tarihçilerinin başvurduğu en önemli metinlerin başında gelen Kutadgu Bilig, yalnız edebî özellikleriyle değil içerdiği konular itibarıyla da oldukça önemli bir eserdir. Türkçenin barındırdığı dil zenginliğini sunmasıyla her okuru hayran bırakan Kutadgu Bilig; Türk kültür ve medeniyetini, devlet ve idare felsefesini, toplumsal ve ekonomik yaşamını, dinî ve tecrübî hayatını en derin ve hassas yönleriyle sunmaktadır.

İyi okumalar diliyoruz.

Mesaj Yazabilirsiniz

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır


*