Erkan Göksu - Türk Savaş Sanatı Kitabının Özeti - Kitapozet.Net
Erkan Göksu - Türk Savaş Sanatı

Erkan Göksu – Türk Savaş Sanatı

Profesör Doktor “Erkan Göksu“nun “Türk Savaş Sanatı” isimli kitabı Kronik Kitap’tan yeni bir baskı yaptı. Kitabın tam adı “Kutadgu Bilig’e Göre Türk Savaş Sanatı“. Kitabın özetine geçmeden önce Prof.Dr.Erkan Göksu kimdir kısaca tanıtalım.

Profesör Göksu, bütün akademik kariyerini Genel Türk Tarihi ve daha ziyade Selçuklu Tarihi üzerine inşa etmiş bir bilim insanı. 1976 yılında Malatya’da doğmuş. Orta öğrenimi Malatya’da üniversiteyi ise Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamlamış. 1999 yılından itibaren Kırıkkale Üniversitesinde çalışmaya başlayan Erkan Göksu 2004 yılında Türk Kültüründe Silah konulu tez ile yüksek lisansını,  2008 yılında da Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında doktorasını tamamlamış. 2013 yılında doçent, 2019 yılında da profesör olan Erkan Göksu halen Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde görev yapmaktadır. Başlıca eserleri: Türk Savaş Sanatı, Berzem, Bilge Vezir: Nizamülmülk, Gazneliler Ravzatu’s-Safâ, Okla Yükselen Millet , Türk Hükümdarlık Sanatı, Türk Kültüründe Silah, Selçuklu’nun Mirası Gulâm ve Iktâ, Çocuklar İçin Kutadgu Bilig, Selçuklular.

Türk Savaş Sanatı’nın Özeti:

Türk Savaş Sanatı’na Erkan Göksu, okuyucuyu sıkmayan bir tarzda savaş sanatının tarihini ve yapısal incelemesi yaparak başlıyor. Tüm dünyaya savaşçı özelliği ile ün salmış milletin savaş sanatını anlatarak devam ediyor. Sun Tzu ve Kutadgu Bilig’in üzerinden anlatılan bir çok şey düzenli, akıcı ve tam ustalıkla ele alınmış. Ancak kitabın bir çok şeyi sadece Kutadgu Bilig üzerinden işlemiş olması, Turan veya daha bilinen adıyla hilal taktiğinin de kitap yer bulamamış olması kitapta bazı eksikliklerin de göze çarpmasını sağlıyor. Yusuf Has Vacib’in sözlerini de sık sık okuduğumuz kitap özellikle Türk tarihi meraklılarının kaçırmaması gereken bir eser.

Tanıtım Yazısı:

Kitabın tanıtım yazısında şu ifadelere yer verilmiş. “Türk tarihçiliğinin son dönemdeki en önemli isimlerinden Erkan Göksu, Sun-Tzu’nun Savaş Sanatı’ndan aldığı ilhamla Türklerin mesleği olan savaşın, düşünce boyutundaki izini sürüyor. Kitap ilk olarak savaş ve sanatına dair nitelikli ve incelikli bir araştırmanın sonucu olarak şiddet olgusundan başlayıp Sun-Tzu’nun eserinin yansımalarına, bir İslam/Türk Savaş sanatının varlığına ve Türklerin savaşa nasıl baktığına dair en veciz ifadeleri barındıran Kutadgu Bilig’den önce savaş üzerine yazılmış eserlere eğiliyor. Ardından Kutadgu Bilig’in hikmetli satırları arasına gizlenmiş olan Türk savaş sanatını da tüm sırlarıyla beraber meraklı zihinlere sunuyor.

11. yüzyılda Yusuf Hâs Hâcib tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig, Türk devlet ve toplum düşüncesini en açık ve sade şekilde yansıtan eserlerin ilkidir. Bu eser Türklerin ahlâk, siyaset ve hukuk anlayışlarını son derece felsefî bir derinlikle, kendine has üslubuyla anlatır. Kutadgu Bilig’de savaş, “bilgisiz ve kötülere, anlaşmak istemeyen, adaletsizlik yapan düşmanlara karşı başvurulacak son çare” olarak değerlendirilir. Yusuf Hâs Hâcib bu eserinde savaşa dair görüşlerini sunarken Türklerin savaşla olan ilişkilerinin nasıl olması gerektiğine oldukça zengin bir perspektiften bakar.

Erkan Göksu da bu 1000 yıllık eserden yola çıkarak Türk savaş düşüncesi üzerine titizlikle yaklaşıyor. Daha önce benzeri görülmemiş bir kaynak ortaya çıkartıyor. Bu eser tarih boyunca en korkulu savaşçı milletler arasında anılan Türklerin savaşa nasıl baktıklarını, savaşın öncesinde ve sonrasında önem verdiklerini; savaş sırasında nasıl davranmaları gerektiğini bilge Yusuf Hâs Hâcib’in Kutadgu Bilig’inde geçen hikmet dolu ifadelerle aktarıyor. Türk Savaş Sanatı, ilk cümlesinden son cümlesine dek her yönüyle ilham veren bir çalışma.”

İyi okumalar diliyoruz.

Mesaj Yazabilirsiniz

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır


*