Fahir Armaoğlu - 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1789-1914 - Ücretsiz PDF Kitap Özetleri - PDF Kitap

Fahir Armaoğlu – 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1789-1914

Profesör Doktor “Fahir Armaoğlu“nun “19. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1789-1914” isimli kapsamlı çalışması Kronik Kitap’tan çıktı. Fahir Armaoğlu’nun okurları hemen hatırlayacaktır, aynı yayın evi geçen yıl Fahir Armaoğlu’nun “20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914- 1995” isimli kitabını da yayınlamıştı.

Prof. Dr. Fahir Armaoğlu 1924 doğumlu ve siyasal bilgiler mezunu. Sonradan fark derslerini vererek Hukuk Fakültesi diploması da alıyor. Akademik kariyerini siyasal bilgiler üzerine yapıyor. 1963’te Profesör unvanı alıyor. Fahir Armaoğlu akademik çalışmalarına bir dönem Amerika Birleşik Devletleri’nde Minnesota, Harvard ve Stanford üniversitelerinde devam ediyor. Ülkemize döndükten sonra ise Siyasal Bilgiler Fakültesinde dekanlık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı yapıyor. 1998 yılında da hayata veda ediyor.

Fahir Armaoğlu 19. yüzyılı tarihlendirirken 1789’dan 1914’e uzanan bir süreci esas almış. Tabii her iki tarihte çok tanıdık. Birincisi Fransız İhtilali,  ikincisi ise 1. Dünya Savaşı. Fahir Armaoğlu 1.Dünya Savaşı için “Bu savaş 1789-1815 yılları arasında Avrupa’yı alt üst etmiş olan ve bundan daha mühim olarak insanın siyasal yaşayışında tesirlerini günümüze kadar sürdüren çeşitli siyasal fikir akımlarını ortaya çıkarmış bulunan Fransız İhtilalinden sonra kendisini gösteren gelişmelerin bir sonucu olmuştur” diyor. Fransız İhtilali’nin insanlık tarihi açısından önemine işaret ederken de “Fransız İhtilali’nin doğurduğu sonuçlar insanlığın siyasal tarihi bakımından bir dönüm noktası teşkil eder, çünkü Fransız İhtilali odoğrudan doğruya siyasal düzene hücum ederek onu yıkarak siyasal düzenin ve siyasal müesseselerin yepyeni bir anlayışını ortaya koymuştur.” diyor Fahir Armaoğlu.

19.yüzyıl siyasi tarihi Fransız İhtilali’nden önce Avrupa’nın ve Osmanlı İmparatorluğu’nun genel durumunu, ihtilalin siyasi ve toplumsal getirilerini, 1815 – 1848 tarihleri arasında etkisi gittikçe  hissedilen mutlakiyetçilik, hürriyetçilik ve milliyetçilik gibi fikir akımlarının neticeleri ile Avrupa’da yaşanan 1830 ve 1848 devrimlerini ele alıyor. Sonrasında Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa diplomasisi arasında yaşananlar ve İtalya ile Almanya’nın kuruluş aşamaları inceleniyor. Balkan Savaşı’nın sonuna dek Osmanlı İmparatorluğundaki askeri ve siyasi gelişmelerin değerlendirildiği kitapta Amerika ve uzak doğudaki bağımsızlık mücadelelerine de yer verilmiş.

İyi okumalar diliyoruz.

Mesaj Yazabilirsiniz

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır


*