İlber Ortaylı - İstanbul'dan Sayfalar - Kitapozet.Net
İlber Ortaylı - istanbul'dan Sayfalar

İlber Ortaylı – İstanbul’dan Sayfalar

İlber Ortaylı“nın “İstanbul’dan Sayfalar” isimli kitabı Kronik Kitap’tan yeni bir baskı yaptı. İstanbul’dan Sayfalar’ın özetine geçmeden önce ülkemizin önde gelen tarihçilerinden olan İlber Ortaylı kimdir kısaca tanıtalım. İlber Ortaylı 1947 yılında Avusturya’da doğmuş. Kırım Tatarı bir ailenin oğlu olan Ortaylı’nın ailesi iki yaşındayken Türkiye’ye göç etmiş. Orta öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamlamış. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirmiş. Viyana Üniversitesi Slavistik ve Orientalistik Bölümü’nde eğitim gören yüksek lisansını Chicago Üniversitesi’nde Halil İnalcık ile yapan Ortaylı 1974 yılında doktor, 1979 yılında doçent olmuş. 1982 yılından itibaren Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strazburg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus Üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmış ve 1989 yılında yurda dönerek profesör olmuş. 2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi başkanı olmuş, 2012 yılında ise emekliye ayrılmış. Ortaylı halen Galatasaray ve Bilkent Üniversitelerinde ders vermekte.

İlber Ortaylı’nın Başlıca Eserleri:

Tanzimat’tan Sonra Mahallî İdareler, Türkiye’de Belediyeciliğin Evrimi, Türkiye İdare Tarihi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu, Gelenekten Geleceğe, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Yerel Yönetim Geleneği, İstanbul’dan Sayfalar, İngilizce: Studies on Ottoman Transformation, Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı, Türkiye İdare Tarihine Giriş, Osmanlı Aile Yapısı, Tarihin Sınırlarına Yolculuk, Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadî ve Sosyal Değişim, Osmanlı Mirasından Cumhuriyet Türkiyesi’ne, Osmanlı Barışı, Barış Köprüleri: Dünya’ya Açılan Türk Okulları, Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek-1, Kırk Ambar Sohbetleri, Osmanlıyı Yeniden Keşfetmek-2, Eski Dünya Seyahatnamesi, Avrupa ve Biz, Batılılaşma Yolunda, Osmanlıyı Yeniden Keşfetmek-3, Mekân ve Olaylarıyla Topkapı Sarayı, Osmanlı Sarayında Hayat, Tarihimiz ve Biz, Tarihin İzinde, Tarihin Işığında, Türkiye’nin Yakın Tarihi, Defterimden Portreler, Tarihin Gölgesinde, Yakın Tarihin Gerçekleri, Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 1923-2023, İlber Ortaylı Seyahatnamesi, İmparatorluğun Son Nefesi, Eski Dünya Seyahatnamesi, Türklerin Tarihi – Orta Asya’nın Bozkırlarından Avrupa’nın Kapılarına, Türklerin Tarihi – Anadolu’nun Bozkırlarından Avrupa’nın İçlerine, İttihat ve Terakki – Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı – Osmanlı’ya Bakmak Osmanlı Çağdaşlaşması, İstanbul’dan Sayfalar, Türklerin Altın Çağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı
İlber Ortaylı

İstanbul’dan Sayfalar’ın Özeti:

İstanbul’dan Sayfalar İlber Ortaylı’nın yazmış olduğu makalelerden oluşmakta. Kitaba konu olan makaleleri Cumhuriyet gazetesinin haftalık ekinde 1984’te yazmaya başlamış. Yeni baskının önsözünde Ortaylı şöyle demiş. “1983 yılında üniversiteden ayrılıp İstanbul’a yerleştiğim bu yılda 1950’lerin sonundaki çocuk merakım ve 1960’lı yıllardaki daha sistemli gözlemlerim gibi İstanbul’u arşınlayarak semt semt yazmaya başladım. Alışılmış rehber kitapları gibi olsun istemiyordum. O yıllarda devamlı çalıştığım Başbakanlık arşivindeki ilginç bilgileri de katmaya başladım.

Nitekim İlber Hoca, İstanbul’un sokaklarını arşınlarken bir şehrin nasıl gezilmesi gerektiğini gösteriyor İstanbul’dan Sayfalar’da. Bir şehri sevmenin, onu övmekten çok omuzlara ağırlık yükleyen bir sorumluluk olduğunu da belirtiyor. Sultanahmet Meydanı, Beyazıt, Babıali, Beyoğlu, Pera, Tarlabaşı, Balat, Eyüp, Kumkapı ve Taksim’den yola çıkan Ortaylı, sokaklarından meydanlarına, camilerinden mezarlıklarına, ulema semtlerinden eğlence mekanlarına, kütüphanelerinden meyhanelerine uzanan bir İstanbul yolculuğuna çıkarıyor okurları.

İyi okumalar diliyoruz.

Mesaj Yazabilirsiniz

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır


*