Mete Çetik - Pertev Naili Boratav: Bir Akademisyen ve Düşünce Adamı
Mete Çetik - Pertev Naili Boratav: Bir Akademisyen ve Düşünce Adamı

Mete Çetik – Pertev Naili Boratav: Bir Akademisyen ve Düşünce Adamı

“Mete Çetik”in Pertev Naili Boratav’ın biyografisini konu alan “Pertev Naili Boratav: Bir Akademisyen ve Düşünce Adamı” isimli kitap İletişim Yayınları’ndan çıktı. Pertev Naili Boratav Türk edebiyatı ve folklor ile ilgili literatürün kurucuları arasında yer alan halk bilimci. Türkiye’nin uluslararası düzeyde tanınan ve sayılan müstesna bilim insanlarından birisi. 1907 doğumlu olan Pertev Naili Boratav İstanbul Erkek Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirmiş. Bir dönem ünlü tarihçi Fuat Köprülü’nün asistanlığını yapmış. 1941 yılında Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği teziyle doçent olmuş. 1948 yılında ise profesörlüğe yükselmiş. Aynı yıl başkanı olduğu Halk Edebiyatı Kürsüsü tek parti yönetimi tarafından kapatılınca yurt dışına gitmiş. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Fransa’da çalışmış. 1940’lı yıllarda Yurt ve Dünya dergisini yönetmiş. Stanford Üniversitesi’nde Türkiye Bölümü’nü kurmuş. Uzun yıllar Paris’te Milli Araştırmalar Merkezi’nde çalışmış. 1998 yılında bu şehirde hayata veda etmiş.

Pertev Naili Boratav: Bir Akademisyen ve Düşünce Adamı’nın Özeti:

Boratav çalışmalarında yerel evrensel bütünlüğünü kurmuş bir bilim insanı. 2000 masal, 40 halk hikayesi, çocuk oyunları, türküler, tiyatrolar, şarkılar, fıkralar, şiirlerden meydana gelen zengin bir arşiv oluşturmuş. Pertev Naili Boratav, Sedat Simavi ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Ödülleri sahibi. Lakin Türkiye’nin yetiştirdiği bu büyük bilim insanının vaktiyle ülkesinde baskılara maruz kaldığını, üniversiteden tasfiye edildiğini, bilimsel faaliyetinin en verimli çağını yurt dışında geçirmeye mecbur bırakıldığını hatırlatalım.

Halen Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyeliği yapmakta olan Mete Çetik bu araştırmasında Pertev Naili Boratav’ın yaşam öyküsünü anlatıyor. Milliyetçi heyecanlar içinde olduğu gençlik dönemi ve ardından sola yönelişinden başlayarak kendi tabiriyle gurbet acısı dediği Fransa yıllarına uzanan bir tarih bir süreç. Kitabın arka kapağında batı, batılılaşma, batıcılık, milliyetçilik ,milli kimlik ile ilgili anlayışı ve tabii halk edebiyatına, halk kültürüne ilişkin görüşlerinin de yer aldığına işaret edilmiş Çetik’in çalışmasında. Boratav’ın bir akademisyen olarak meslek hayatına ilişkin huyuna suyuna ilişkin de canlı ayrıntılar var kitapta.

İyi okumalar diliyoruz.

Mesaj Yazabilirsiniz

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır


*