Murat Bardakçı - Bir Devlet Operasyonu: 19 Mayıs - Kitapozet.Net
Murat Bardakçı - Bir Devlet Operasyonu: 19 Mayıs

Murat Bardakçı – Bir Devlet Operasyonu: 19 Mayıs

Murat Bardakçı“nın Türkiye Tarihi ve Atatürk üzerine yazmış olduğu yeni kitabı “Bir Devlet Operasyonu: 19 Mayıs” Turkuvaz Yayınları’ndan çıktı. Kitabın alt başlığı Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun Yolculuğu ve Yolculukla İlgili Belgeler. Bir Devlet Operasyonu: 19 Mayıs’ın özetine geçmeden önce Murat Bardakçı kimdir kısaca tanıyalım. Murat Bardakçı, 1955 yılında İstanbul’da doğmuş. Usta gazeteci İlhan Bardakçı’nın oğludur. Üniversite’de ekonomi üzerine eğitim alırken bir yandan da Dr. Selahattin Tanur’dan musiki eğitimi almış. Gazetecilikten önce müzik tarihi üzerine yazılar yazmış. Refik Fersan ve Abdal Kadir Maraghi gibi bestecilerin biyografilerini yazmış. Hürriyet’te gazeteciliğe başladıktan sonra Osmanlı ve İslam tarihi ile ilgili araştırmalara yönelmiş. Özellikle 19 ve 20. yüzyıl  Osmanlı tarihi üzerine çalışmalar yapan Bardakçı’nın bununla ilgili bir çok kitabı yayımlanmış. Murat Bardakçı halen Tarihin Arka Odası isimli televizyon programını hazırlayıp sunmakta, gazetelerde yazılarına da devam etmekte.

Eserleri: Maragalı Abdülkadir, Son Osmanlılar & Osmanlı Hanedanı’nın Sürgün ve Miras Öyküsü, Sultanî Besteler (Osmanoğulları’nın Son Padişahı Mehmet Vahideddin’in Eserleri), Fener Beyleri’ne Türk Şarkıları, Osmanlı’da Seks, Refik Bey (Refik Fersan ve Hatıraları), Şahbaba: Osmanoğulları’nın Son Hükümdarı Vahdettin’in Hayatı, Hatıraları ve Özel Mektupları, Talât Paşa’nın Evrak-ı Metrukesi, Neslişah: Cumhuriyet Devrinde Bir Osmanlı Prensesi, Ahmed Oğlu Şükrullah: Şükrullah’ın Risalesi ve 15. Yüzyıl Şark Musikisi Nazariyatı, İstanbul Üçüncü Selim Devrine Ait Bir Bostancıbaşı Defteri, İttihadçı’nın Sandığı, Mahmut Şevket Paşa’nın Sadaret Günlüğü,

Bir Devlet Operasyonu: 19 Mayıs’ın Özeti:

Murat Bardakçı Bir Devlet Operasyonu: 19 Mayıs’ta Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı için Samsun’a ayak basması hakkında yeni bir tez ortaya koyuyor. Kitapta anlatılanlara göre Atatürk, Samsun’a sadece kendi iradesiyle veya Vahdeddin’in talimatı doğrultusunda gitmemiş. Bu bir devlet kararı imiş ve bunun sonucunda Samsun’a gitmiş. Yani Kurtuluş savaşının başlangıcı bir devlet operasyonu imiş. Bardakçı bu kanıya nasıl varmış diyeceksiniz. İstanbul İngilizler’in işgali altında iken İstanbul’da görev yapan bir İngiliz istihbarat subayı (John Godolphin Bennett) ve Vahdeddin’in akrabaları ile yaptığı görüşmeler sonucunda bu kitabı yazmaya karar vermiş Bardakçı. Esasen İngiliz İstihbarat Subayı Bennett ile 1973 yılında tanışmış ve ona bir kaç gün refakat etmiş İstanbul’da. Bennett, Murat Bardakçı’ya Mustafa Kemal’i Samsun’a kendisinin gönderdiğini ve kendisinin verdiği vize olmasaydı Mustafa Kemal’in İstanbul’dan ayrılmasının mümkün olmadığını belirtmiş. Ta o zamanlar bu olay Bardakçı’nın aklına takılmış.  Bardakçı, uzun yıllar sonra şans eseri Bennet’in bahsettiği Atatürk’ün İstanbul’dan ayrılış vizelerini bulmuş. Vahdeddin’in akrabaları ile de yaptığı görüşmelerden sonra da bu kitabı yazmaya karar vermiş. Osmanlı Devleti’nin son yılları ve Atatürk hakkındaki kitapları okumayı sevenlerin beğeneceği bir kitap Bir Devlet Operasyonu 19 Mayıs.

Tanıtım yazısı:

Bir Devlet Operasyonu: 19 Mayıs ‘ın tanıtım bülteninde ise şöyle denilmiş. ” Biri kadın üçü çocuk 79 yolcu, altı adet at ve bir de otomobil ile 1919’un 16 Mayıs’ında öğleden sonra saat 16.30’da Galata Rıhtımı’ndan kalkan vapurun üç gün devam eden ve 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun’da son bulan yolculuğu, katıldığı dünya savaşından yıkılmış, parçalanmış ve işgale uğramış halde çıkan bir imparatorluğun küllerinden yepyeni bir devletin doğması yolunda atılmış ilk adımdır. Murat Bardakçı bu kitabında Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a gidişinin gözden kaçmış bazı ayrıntılarını bir kısmı şimdiye kadar yayınlanmamış belgelerin ışığı altında ortaya koyarken, Cumhuriyet’e uzanan millî kurtuluş hareketinin ilk adımını teşkil eden bu yolculuğun Harbiye Nezâreti’nden Dahiliye ve Bahriye Nezâretleri’ne, zamanın Genelkurmayı’ndan Sadaret’e ve Saray’a kadar devletin en üst düzeyinin dünya savaşı bozgunu sonrasında bir şeyler yapabilmek için beraberce hazırladıkları bir devlet operasyonu olduğunu anlatıyor”

İyi okumalar diliyoruz.

Mesaj Yazabilirsiniz

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır


*