Safveti Ziya - Salon Köşelerinde - Kitapozet.Net

Safveti Ziya – Salon Köşelerinde

İş Bankası Kültür Yayınları Türk Edebiyatı Klasikleri Dizisinden yeni bir kitap yayınladı. Kitap “Safveti Ziya“nın “Salon Köşelerinde” isimli kitabı. 1875 İstanbul doğumlu olan Safveti Ziya, Serveti Fünun Edebiyat Topluluğuna mensup roman, öykü ve oyun yazarı. Tanzimat döneminin maliye ve evkaf nazırlarından olan Musa Safveti Paşa’nın torunu ayrıca, Madenler (eski ismiyle Maadin) Müdürü Ahmet Ziya Bey’in de oğlu. 1892 yılında Mektebi Sultani’yi bitirmiş. Hariciye Nezareti’nde bir süre kâtip olarak çalışmış, daha sonra Cumhuriyet döneminde teşrifat umum müdürlüğü görevi yapmış. Bir süre de Şûra-yı Devlet üyeliğinde de bulunmuş. 1929 yılında Büyükada’da Yat Kulübü’nde verilen bir baloda ölmüş.

Salon Köşelerinde, Safveti Ziya’nın ilk kitabı.  1898 yılında Serveti Fünun dergisinde tefrika edilmiş sansüre maruz kalmış. Eserin tamamı sansürlü bölümler eklenerek 2. Meşrutiyetten sonra 1912 yılında kitap olarak bir kez daha okuyuculara sunulmuş. Romanın kahramanı Şekip ile Safveti Ziya arasında ciddi benzerlikler olduğu söyleniyor. Şekip de yazarın kendisi gibi Avrupa kültürüne hem hakim hem de bir yanı ile onun parçası. Edebiyat tarihçilerince farklı biçimlerde değerlendirilen Salon Köşelerinde, yüzyıl başında gündelik yaşamdaki batılılaşmayı yansıtması açısından önemli bir eser. Tahir Alangu kitap için “Türkiye’de yabancı aileler çevresindeki bir Türk’ün yaşayışını tasvir etmesi bakımından bütün o dönem romancılarının eksik bıraktıkları bir tarafı başarı ile tamamlamaktadır.” demiş.

İyi okumalar diliyoruz.

Mesaj Yazabilirsiniz

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır


*