Türklerin Siyasi Tarihi kitabını oku – Ücretsiz PDF Kitap Özetleri – PDF Kitap

Erol Kürkçüoğlu – Türklerin Siyasi Tarihi(MÖ 3-MS 12)

29 Ocak 2019 admin 0

Bozkır ellerinin birden fazla birlik kurduklarına nadiren şahit olurken, Türklerin Asya Hunlarından, Selçuklulara gelinceye kadar yirmiye yakın devlet kurdukları ve değişik adlar altında varlıklarını 1500 yıla yakın koruduklarına tanık olmaktayız. Türk topluluklarında görülen bu nadir süreklilik için, değişik bir teoriyle Daha fazla