Tayyip Gökbilgin - Osmanlı Macar İlişkileri - Kitapozet.Net
Tayyip Gökbilgin - Osmanlı Macar İlişkileri

Tayyip Gökbilgin – Osmanlı Macar İlişkileri

Profesör “Tayyip Gökbilgin“in “Osmanlı Macar İlişkileri” isimli araştırması Kronik Kitap’tan çıktı. Kitabın üst başlığı Avrupa’da İktidar Mücadelesi. Osmanlı Macar İlişkileri ‘nin özetine geçmeden önce Profesör Tayyip Gökbilgin kimdir kısaca tanıtalım. Tayyip Gökbilgin Ordu doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nin Hungaroloji Bölümü’nün ilk mezunlarından. Yıllarca bu üniversitede hocalık yapmış. 1943 yılında Türk Tarih Kurumu üyesi olmuş. Çalışmalarında daha ziyade Osmanlı müesseseleri üzerinde yoğunlaşan Gökbilgin 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü bünyesinde Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsü’nün kurucuları arasında yer almış. Profesör Gökbilgin 1981 yılında hayatını kaybetmiş. Başlıca eserleri: Milli Mücadele Başlarken, Kanuni Sultan Süleyman, Edirne ve Paşa Livası, Rumeli’de Yürükler, Tatarlar ve Evlad-ı Fatihan.

Osmanlı Macar İlişkileri’nin Özeti:

Yeni çağ ve yakın çağda Avrupa pek çok iktidar mücadelesine sahne olmuştu. Bu mücadelelerin önemli merkezlerinden birisi de Macaristan idi. Yüzyıllar boyunca Macaristan toprakları, Hapsburg Hanedanı ile Osmanlı Devleti arasında sürekli askeri ve siyasi çekişmeler ile bunların sonucundaki uzlaşılara şahitlik etti. Osmanlı Devleti ile Macarlar arasındaki ilk temas 14.yy’da meydana geldi. Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da ilerleme sürecinde Macarlar ile etkileşimler yaşandı. Bu etkileşimdeki dönüm noktası Mohaç Savaşı idi. Mohaç savaşı sonrasında farklı bir şekle bürünen ilişkiler 16.yy’da Macarlar, Osmanlıların Tuna bölgesi siyasi politikasında önemli öge haline geldi. Osmanlı Devleti yıkılana kadar Macarlar ile olan ilişkilerini sürdürdü.

Osmanlı Devleti ile Macarlar arasında yüzyıllardır süregelen ilişkileri Türkiye’nin en önemli tarihçilerden olan Profesör Tayyip Gökbilgin bu çalışmasında ayrıntılı olarak inceliyor ve okurlara sunuyor. İkinci Murat dönemindeki Macar-Osmanlı ilişkilerinden Kanuni Sultan Süleyman’ın Macaristan ve Avrupa ülkeleri ile olan siyasetine, 16.yy’daki Osmanlı Devleti’nin Tuna boyu ve Akdeniz bölgesindeki siyasetinden, 1566 yılında yapılan Zigetvar Seferi’nin nedenlerine, bir dönem Macar Krallığı’na başkentlik yapan Budin’in Türk hakimiyeti altındaki durumundan 17.yy’daki Erdel Olayları’na kadar pek çok konuya yer verilmiş Osmanlı Macar İlişkileri ‘nde. Kitabın sonlarına doğru Osmanlı Devleti yanlısı Erdel Prensi Thököly İmre’nin Osmanlı Devleti ile Avusturya İmparatorluğu arasındaki ilişkilerde ne rolünün olduğu ve Osmanlı Devleti’nin himayesinde bulunan Macar mülteciler işlenmiş. Avrupa ve Osmanlı tarihine ilgi duyanların zevkle okuyacağı bir kitap.

İyi okumalar diliyoruz.

Mesaj Yazabilirsiniz

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır


*