Terry Eagleton - Kültür Kitabının Özeti - Kitapozet.Net
Terry Eagleton - Kültür

Terry Eagleton – Kültür

İrlanda asıllı Britanya’lı akademisyen ve yazar “Terry Eagleton“ın “Kültür” isimli çalışması Can Yayınları‘ndan çıktı. Kitabı dilimize Berrak Göçer çevirmiş. Kültür’ün özetine geçmeden önce  Terry Eagleton kimdir eserleri nelerdir kısaca tanıyalım. Terry Eagleton 1943 yılında İrlanda kökenli Katolik bir ailenin çocuğu olarak Salford’da doğmuş. Marksist kültür eleştirisi geleneğinin en önemli ve en üretken isimlerinden, edebiyat eleştirmeni ve kültür kuramcısı. Doktorasını yaptığı Cambridge Üniversitesi’nde Raymond Williams’ın öğrencisiymiş. Kariyerine 19 ve 20. yüzyıl edebiyatları üzerine çalışarak başlamış. Sonradan Williams’ın Marksist edebiyat kuramına yönelmiş. Terry Eagleton eserlerinde, Williams’ın yanı sıra Louis Althusser, Jacques Lacan, Jacques Derrida, Jean-Paul Sartre gibi yazarlarla da diyalog halindedir. Halen Manchester Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Türkçe’ye çeviren kitapları arasında ilk elde akla gelenler Azizler ve Alimler, Edebiyat Kuramı, Eleştiri ve İdeoloji, Postmodernizmin Yanılsamaları, İyimser Olmayan Umut ve Güç Mitleri sayılabilir.

Terry Eagleton’ın burada sözünü ettiğimiz kitabı Kültür’de modernliğin başlangıcından günümüze uzanan dönemde kültürün macerasını kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Sömürgecilikten sanayi Avrupası’na, Alman Romantikleri’nden Britanya işçi sınıfına ve neo-liberal üniversitenin post modern kültür kuramcılarına uzanan geniş bir yelpazede inceliyor kültür kavramını. Özellikle post modern kültür kuramı ve bu bağlamda kültürel farklılık, çeşitlilik ve kapsayıcılık fetişizmi sıkı bir eleştiriden geçiriyor Eagleton. Onun geç kapitalizmin piyasa ve tüketim mantığı ile nasıl uyumlu olduğunu ortaya koyuyor. Eagleton kendinden önceki bazı düşünürlerin ayak izlerini takip ederek onların kültür meselesi üzerine özgün yaklaşımlarını irdeliyor. Kim bunlar Britanyalı siyaset bilimci Edmund Burke Alman filozof Johann Gottfried Herder, Britanya edebiyatının önemli isimlerinden Ties Elliott, kültür kuramcısı ve Eagleton’ın hocası Raymond Williams ve son olarak Eagleton deyimi ile tarihin en cesur hoş kültür eleştirmeni Oscar Wilde. Özellikle belirtellim Terry Eagleton bu kitabında her zamanki gibi kronik ve keskin eleştirel üslubunun zirvelerinde dolaşıyor.

İyi okumalar diliyoruz.

Mesaj Yazabilirsiniz

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır


*